Archive for the Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Category

Η Αλήθεια για τα Αιολικά Πάρκα

Posted in Αιολικοί Σταθμοί, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο, Ελλάδα, Καταστροφή Περιβάλλοντος with tags on 11/02/2010 by stephanionwindaction

Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος & Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων Αιγαίου

Ανοικτή Δημόσια Συνέντευξη Τύπου εν όψει της επικείμενης συζήτησης στη Βουλή του Νομοσχεδίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2010, ώρα 6μμ-8μμ (γραφεία του Επιμελητηρίου, Καλλιδρομίου 30 & Ζωοδόχου Πηγής, Αθήνα)

Τα λεγόμενα «Αιολικά Πάρκα» προσπαθούν να περάσουν τις πύλες του περιβάλλοντος της Ελλάδος εδώ και 10 χρόνια.

Στην αρχή με αποκλειστικά κριτήρια την εκμετάλλευση του μεγίστου αιολικού δυναμικού και την επιχειρηματική εκτίμηση της ευκαιρίας.  Η απόπειρα αυτή απέτυχε χάρις στις ακυρωτικές αποφάσεις του ΣτΕ (βλ. ΣτΕ 1324/2001 κ.ά.), αλλά και στην αντίσταση της Νομαρχίας Ευβοίας με την επιστημονική στήριξη του Επιμελητηρίου (Γνωμοδότηση υπ’ αρ.14/2002). 

 Τόσον το Επιμελητήριο όσο και το ΣτΕ υπέδειξαν την ανάγκη ειδικής χωροταξίας, αλλά πάντοτε μακράν των βουνών, δασών και άλλων ευαισθήτων οικοσυστημάτων. 

 Την απαγόρευση αυτή επεχείρησαν να εξουδετερώσουν οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές με σύμμαχο την Δημόσια Διοίκηση που έφθασε μέχρι του σημείου να εξισώνει τις ανεμογεννήτριες με τα έργα εθνικής αμύνης (!!)  Εις μάτην βεβαίως, διότι το ΣτΕ δεν απεδέχθη την πρόδηλη αυτή υπερβολή!

 Ακολούθησε διάστημα αμηχανίας και απογοήτευσης για τους εγχώριους επενδυτές.  Αλλ’ η αγορά ειργάζετο ακαταπαύστως υπέρ αυτών και ανανέωσε την επιδρομή των αιολικών πάρκων με πρωτοφανούς κλίμακος προπαγάνδα.  Ανακάλυψε ως την «Τρίτη Βιομηχανική Επανάσταση» την «πράσινη ενέργεια» που θα φέρει την «πράσινη ανάπτυξη» και την έβαλε στην θέση της Αρχής της Βιωσίμου Αναπτύξεως, ή μάλλον πιο πάνω.  Οι διορατικοί ομιλούν ήδη για colpo grosso και πράσινη φούσκα.  Αλλά το ορατό ήδη πρακτικό αποτέλεσμα είναι ότι τίποτε και κανείς δεν μπορεί να εμποδίσει την εγκατάσταση αιολικών πάρκων οπουδήποτε.  Ένα τέτοιο είδος «πασπαρτού» προτείνεται ήδη και στο άρθρ. 1 παρ. 3 του Νομοσχεδίου «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».  Η ερμηνευτική εγκύκλιος λέει ωμά τα πράγματα, ότι δηλ. «βασικός στόχος του νομοσχεδίου είναι η παροχή της δυνατότητας άμεσης και αποτελεσματικής εφαρμογής του, έτσι ώστε να συμβάλει ουσιαστικά στην απεμπλοκή μεγάλου αριθμού εν εξελίξει έργων ΑΠΕ, που βρίσκονται σήμερα σε αδειοδοτική τελμάτωση … στη βάση της αρχής ότι οι ΑΠΕ, ως περιβαλλοντικά φιλικές μορφές ενέργειας, επιτρέπεται να χωροθετούνται κατ’ αρχήν παντού»

Και αυτή είναι η αλήθεια για τα αιολικά πάρκα σήμερα.

Κατά ταύτα, λοιπόν, η Διοίκηση, όπως και οι Βουρβώνοι του παρελθόντος, «ουδέν έμαθε και ουδέν εδιδάχθη» από την προϊστορία της υποθέσεως.  Είναι ανάγκη λοιπόν να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. 

Καμμία δύναμη και καμμία εξουσία δεν μπορεί να τεθεί υπεράνω της νομολογίας του ΣτΕ, όταν τούτο αποφαίνεται επί συνταγματικών ζητημάτων.  Και εν προκειμένω το ΣτΕ έχει κρίνει οριστικώς και αμετακλήτως ότι τα αιολικά πάρκα είναι βιομηχανικές εγκαταστάσεις που δεν επιτρέπεται να εγκαθίστανται επί ή πλησίον ευαισθήτων οικοσυστημάτων, οίον βουνών, ακτών, νησιών κ.λπ.  Σε Κράτος Δικαίου, τα δικαστήρια έχουν τον τελευταίο λόγο.  Η Διοίκηση οφείλει να ξαναδιαβάσει τις αποφάσεις αυτές και να αποσύρει αμέσως τις αντισυνταγματικές διατάξεις του νομοσχεδίου, τις οποίες, άλλως, πρέπει να καταψηφίσει η Βουλή. 

Οι επενδυτές και οι σύμμαχοί των πρέπει να χωνέψουν ότι ούτε τις δασοσκεπείς κορυφές των βουνών μας ούτε τα νησιά και τους βράχους του Αιγαίου θα μολύνουν οι τερατώδεις ανεμογεννήτριές τους.  Ο ελληνικός λαός δεν θα επιτρέψει τέτοιο οικολογικό έγκλημα.  Διότι καμμία αξία και κανένα συμφέρον δεν είναι ανώτερο από την κορυφαία έννομη αξία της ελληνικής φύσεως και των πολυτίμων και ευαισθήτων στοιχείων της (δασών, βουνών, θαλάσσης, νησιών) που συγκροτούν της εθνική ταυτότητα της πατρίδος μας χιλιάδες χρόνια τώρα.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου

Μιχαήλ Δεκλερής (LL.M., J.S.D., Yale)

Advertisements

«Τρύπιο» και το χωροταξικό για τις Ανανεώσιμες

Posted in Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο, Ελλάδα on 08/02/2009 by stephanionwindaction

Ελευθεροτυπία  Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2009

Της ΧΑΡΑΣ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ
Χωρίς τη συμβολή των συναρμόδιων υπουργείων φαίνεται ότι προωθήθηκε από τον κ. Σουφλιά η κοινή υπουργική απόφαση, με την οποία κυρώθηκε το ειδικό χωροταξικό για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)! Οι παραλείψεις αυτές, καθώς και ορισμένες ρυθμίσεις ίσως αποδειχθούν καθοριστικές για το μέλλον του νομοθετήματος που έχει εγκριθεί με μεγάλη πλειοψηφία από το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας.
Από έγγραφα των σημαντικών υπηρεσιών που έχει στα χέρια της η «Ε», αποδεικνύεται ότι έγινε περιορισμένη διαβούλευση και κυρίως ότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των ευαίσθητων περιοχών, που εκ των πραγμάτων θα δημιουργήσουν θέματα νομιμότητας των επενδύσεων σ’ έναν τομέα που έχει ανάγκη η χώρα. Συγκεκριμένα:

Συνέχεια

Χωροταξικό Σχέδιο για τις ΑΠΕ:Μια σπουδαία ευκαιρία, μία μεγάλη απογοήτευση

Posted in Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο, Ελλάδα on 19/12/2008 by stephanionwindaction

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων Αιγαίου
19 Δεκεμβρίου 2008

eyploia_logoΠρόσφατα έγινε Νόμος του Κράτους το Χωροταξικό Σχέδιο για τις ΑΠΕ. H προώθηση των ΑΠΕ αποτελεί σαφέστατα μια ελπιδοφόρα οικολογική πολιτική. Ενώ, όμως, κάθε περιβαλλοντικά συνειδητοποιημένος πολίτης θα ανέμενε ότι η πολιτική ανάπτυξης των ΑΠΕ θα συμβάδιζε και θα συμπλήρωνε μια συνολικότερη πολιτική για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία της Φύσης, το συγκεκριμένο Χωροταξικό Σχέδιο, όχι απλά δεν υπηρετεί αυτούς τους στόχους αλλά σε πολλές περιπτώσεις έρχεται σε αντιπαράθεση με αυτούς.

Πιο συγκεκριμένα:
* δε συνδέεται, σε καμία περίπτωση, με την επιτακτική ανάγκη για μια συνολική πολιτική εξοικονόμησης ενέργειας και ενθάρρυνσης της χωρικής αποκέντρωσης των ΑΠΕ, σε συμφωνία με τις ανάγκες κάθε τόπου. Συνδέει την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ αποκλειστικά με την ενίσχυση του κεντρικού συστήματος και προωθεί το γνωστό συγκεντρωτικό μοντέλο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Συνέχεια

Κριτική ανάλυση του χωροταξικού για τις ΑΠΕ από το Ε.Π.

Posted in Άρθρο 24 του Συντάγματος, Αιολικοί Σταθμοί, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο, Ελλάδα, Καταστροφή Περιβάλλοντος, Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί with tags on 12/09/2008 by stephanionwindaction

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Στεφανίου μαζί με άλλους 22 αιτούντες, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές οργανώσεις και φυσικά πρόσωπα, ζήτησαν την Γνωμοδότηση του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος & Βιωσιμότητος σχετικά με την βιωσιμότητα και νομιμότητα του τελικού κυβερνητικού σχεδίου ΚΥΑ περί του «Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας».

Διαβάστε την Γνωμοδότηση που εξέδωσε το Επιμελητήριο τον Αύγουστο του 2008 (.pdf):

kritiki-analysi-APE

Αίτηση στο Επιμελητήριο Περιβάλλοντος & Βιωσιμότητας για γνωμοδότηση επί του Ειδικού Χωροταξικού για τις ΑΠΕ

Posted in Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο, Ελλάδα on 14/05/2008 by stephanionwindaction

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Στεφανίου αποφάσισε να συμμετάσχει στην πανελλήνια ομάδα δράσης η οποία αιτείται στο Επιμελητήριο Περιβάλλοντος & Βιωσιμότητας για γνωμοδότηση επί του χωροταξικού για τις ΑΠΕ. Η επίσημη γνωμοδότηση θα κοστίσει 3.000 € τα οποία θα καλυφθούν από τις οργανώσεις και τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν. Ο Σύλλογος μας συνδράμει οικονομικά με το ποσό των 200 €. Η σχετική αίτηση εστάλη την Δευτέρα 12/5 προς το Επιμελητήριο.

Συνέχεια

Στα νύχια των κερδοσκόπων δάση και εθνικοί δρυμοί

Posted in Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο, Ελλάδα on 12/03/2008 by stephanionwindaction

Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Σε μερικές μέρες η κυβέρνηση ετοιμάζεται να παρουσιάσει στην τελική του μορφή το Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Ενα σχέδιο που περιμένουν πώς και πώς ξένοι και ντόπιοι μεγάλοι επιχειρηματίες που επιδιώκουν να κερδοσκοπήσουν «σπέρνοντας» αιολικά πάρκα και μικρά υδροηλεκτρικά έργα σε όλη τη χώρα.
ΑνεμογεννήτριεςΠρόκειται για ένα σχέδιο «κομμένο και ραμμένο» για όλους αυτούς. Το έχει ομολογήσει ο ίδιος ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, Γ. Σουφλιάς, αναφέροντας επί λέξει ότι αποσκοπεί: «Στην απλοποίηση και συστηματοποίηση των προϋποθέσεων χωροθέτησης των έργων ΑΠΕ, στην ενίσχυση της επενδυτικής ασφάλειας και στην άρση των εμποδίων και της γραφειοκρατίας. Στον περιορισμό των πεδίων συνδιαλλαγής, των συνεπαγόμενων τριβών μεταξύ διοίκησης, επενδυτών και τρίτων και στην επιτάχυνση των σχετικών διοικητικών διαδικασιών». Ολα όσα χρειάζεται, δηλαδή, το μεγάλο κεφάλαιο, οι εκπρόσωποι του οποίου βρίσκονται σε αναμονή, μέχρι να δημιουργηθούν οι πλέον ευνοϊκές για τα κέρδη συνθήκες, ώστε να μπουν δυναμικά στην αγορά ενέργειας, εκμεταλλευόμενοι την απελευθέρωσή της που συναποφάσισαν η ΕΕ και οι ελληνικές κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ…
Με το Ειδικό Χωροταξικό τίθενται κάποιοι ελάχιστοι περιορισμοί (αποστάσεις από οικισμούς, δρόμους, μνημεία, κ.ά.), οι οποίοι δε θα ισχύσουν για όσους ήδη έχουν πάρει άδειες. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι ακόμη και για τους πυρήνες εθνικών δρυμών και περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους η εγκατάσταση αιολικών πάρκων θα …«κρίνεται κατά περίπτωση»!
Συνέχεια