Archive for the Δήμος Τενέας Category

Εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι για το Φωτοβολταϊκό στα «Παληογάλαρα»

Posted in Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Δήμος Τενέας, Καταστροφή Περιβάλλοντος, Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί on 21/09/2012 by stephanionwindaction

Η αποκεντρωμένη διοίκηση Πελ/νήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιωνίου αποφάσισε στις 1-8-2012 την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για το Φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 6,9 MWe της εταιρεία SPES SOLARIS A.E στη θέση Παλιογάλαρα η οποία τους παραχωρήθηκε από τον Μιχάλη Α. Μιχαλούρο.

«Ο φωτοβολταϊκός σταθμός συνολικής ισχύος 6,89724 ΜWp θα αποτελείται από 29.989 φωτοβολταϊκά πλαίσια πολυκρυσταλλικού πυριτίου ισχύος 230 W έκαστο και δέκα τέσσερες (14) αντιστροφείς ισχύος 500 W έκαστος.

Ο φωτοβολταϊκός σταθμός θα κατασκευασθεί σε γήπεδο (αγροτεμάχιο) συνολικής επιφάνειας 138.609 τ.μ.» 

Για να δείτε την με υπ’ άριθμ. 1254/1-8-2012 έγκριση πατήστε εδώ:  1254-1-8-2012.

Advertisements

Η 25η ΕΒΑ εγκρίνει το Φωτοβολταϊκό Σταθμό στη θέση Παλιογάλαρα

Posted in Δήμος Τενέας, Καταστροφή Περιβάλλοντος, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί on 11/07/2012 by stephanionwindaction

Με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 6289/05-07-2012 απόφαση της, η 25η ΕΒΑ ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς όρους της Μ.Π.Ε. του φωτοβολταϊκού σταθμού της SPES SOLARIS A.E. ισχύος 6,9 ΜW που θα κατασκευαστεί στο αγροτεμάχιο του Μιχάλη Αθ. Μιχαλούρου, στη θέση «Παλιογάλαρα» Στεφανίου.

Συνεχίζεται η μετατροπή του τόπου μας σε βιομηχανική περιοχή….

Για να δείτε την απόφαση, πηγαίνετε εδώ.

Εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι του Φωτοβολταϊκού Σταθμού στη θέση Γωνιά

Posted in Δήμος Τενέας, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί on 02/03/2012 by stephanionwindaction

Με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 74/13-01-2012 το Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς όρους της Μ.Π.Ε. του φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 10 MW και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης της εταιρίας «ΠΟΛΥΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» στη Θέση «Γωνιά» Στεφανίου.

Ο Φωτοβολταϊκός αυτός σταθμός θα αποτελείται από 41.667 φωτοβολταϊκά πλαίσια πολυκρυσταλλικού πυριτίου ισχύος 240 W και διαστάσεων 166 cm x 99 cm έκαστο. Η έκταση που απαιτείται για την κατασκευή του φωτοβολταϊκού σταθμού είναι 370 στρέμματα….

Εντός του Φωτοβολταϊκού σταθμού θα κατασκευαστούν 8 υποσταθμοί (οικίσκοι αντιστροφέων).

Για τη σύνδεση του σταθμού με το υφιστάμενο δίκτυο Μ.Τ. θα απαιτηθεί η κατασκευή νέας διπλής ενάεριας γραμμής Μ.Τ. η οποία θα καταλήξει στο Υποσταθμό στο Αγιονόρι που κατασκευάστηκε για τη σύνδεση των Αιολικών Πάρκων…

Για να διαβάσετε την απόφαση, πηγαίνετε εδώ.

Νέες φωτογραφίες από την καταστροφή στα βουνά μας

Posted in Αιολικοί Σταθμοί, Δήμος Τενέας, Ελλάδα, Καταστροφή Περιβάλλοντος, Uncategorized on 28/01/2011 by stephanionwindaction

Η ιστορική «Ράχη Στεφανίου» ισοπεδωμένη…

Κρατήρας στη κορυφή δίπλα στο σπασμένο κολωνάκι της ΓΥΣ…

Λεωφόρους που περνάνε πάνω από ξερολιθιές αιώνων, ξυστά δίπλα σε χτιστά  πηγάδια και λαξευτές γούρνες που σκάλισαν με κόπο οι πρόγονοι μας…

Οι σιδερένιες βάσεις των γερμανικών ανεμογεννητριών έφτασαν…

Η απόλυτη περιφρόνηση της φύσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Έρημα βουνά που ήσυχα η καρδιά σας κλαίει…

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

Φωτογραφίες από την καταστροφή που εξελίσσεται στα βουνά του Στεφανίου

Posted in Αιολικοί Σταθμοί, Δήμος Τενέας, Καταστροφή Περιβάλλοντος, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων on 08/09/2010 by stephanionwindaction

Οι πρώτες φωτογραφίες των καταστρεπτικών έργων για την κατασκευή του ΑΣΠΗΕ της εταιρίας Διεθνής Αιολικής Κορινθίας ισχύος 19,8 MW (ήτοι 22 Α/Γ). Κατασκευάζονται οι οδοί πρόσβασης και το εσωτερικό δίκτυο του ΑΣΠΗΕ σε μήκος της κορυφογραμμής, οι πλατείες στις οποίες πρόκειται να συναρμολογηθούν και στη συνέχεια να εγκατασταθούν οι ανεμογεννήτριες καθώς και εκσκαφές μέσου βάθους 2,50m περίπου και μέσου κάτοψης 17m x 17m για την εγκατάσταση των θεμελιώσεων των ανεμογεννητριών.  Τα τμήματα της νέα οδός πρόσβασης αλλά και του εσωτερικού οδικού δικτύου του αιολικού σταθμού έχουν πλάτος κυμαινόμενο από 6,00 μ. έως άνω των 10,00 μ. και σε πολλά σημεία δεν φαίνεται να έχουν καταβληθεί προσπάθειες εκ μέρους της εταιρίας ώστε το πλάτος της οδού να διατηρηθεί στα 5,00 μ. όπως προβλέπεται (αναφέρεται) στη Μ.Π.Ε. για τα έργα οδοποιίας.

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

Επίσης οι πλατείες και οι θεμελιώσεις που έχουν διαμορφωθεί για την συναρμολόγηση και εγκατάσταση των Α/Γ έχουν προκαλέσει αλλοίωση-υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, αφού καταλαμβάνουν έκταση μεγαλύτερη από την απαραίτητη για τους σκοπούς που διαμορφώθηκαν. Τα δε πλεονάζοντα υλικά των ορυγμάτων των έργων οδοποιίας, των εκσκαφών και την διαμόρφωση πλατειών και των εκσκαφών για την θεμελίωση των Α.Γ απορρίπτονται κατάντι των ορυγμάτων των οδών δημιουργώντας επιχώματα ικανού ύψους και οδούς μεγάλου πλάτους με αποτέλεσμα την αλλοίωση-υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος.

Στο ύψωμα «Χλόγος» και συγκεκριμένα στη τοποθεσία «Προσήλια» όπου υπήρξε καταγγελία κάτοικου Δ.Δ. Στεφανίου προς την εταιρία για καταπάτηση ξένης ιδιοκτησίας η οποία αναμένεται να εκδικαστεί , η εταιρία προχώρησε σε δημιουργία «παράκαμψης» με αποτέλεσμα το φυσικό ανάγλυφο του υψώματος «Χλόγος» να έχει αλλοιωθεί σε υπερβολικό βαθμό και ανεπίστρεπτα. Στη θέση «Σέλα» διαπιστώθηκε σε τοποθεσία όπου δε προβλέπεται- βάση των συντεταγμένων που παρέχει η ΜΠΕ- να εγκατασταθεί Α/Γ, άσκοπο χωματουργικό έργο μεγάλης έκτασης με αποτέλεσμα επιχώματα μεγάλου ύψους και την αλλοίωση του περιβάλλοντος…..

Και αυτή είναι μόνο η αρχή.

Οι… Ιταλοί ξανάρχονται

Posted in Αιολικοί Σταθμοί, Δήμος Τενέας on 04/08/2010 by stephanionwindaction

Άλλαξε στις αρχές του 2010 η μετοχική σύνθεση των δύο αιολικών πάρκων συμφερόντων Κοπελούζου-Σαμαρά Διεθνής Αιολική Κορινθίας Α.Ε. και Αιολικά Πάρκα Κορινθίας Α.Ε. (33 ανεμογεννήτριες στην κορυφογραμμή Καρούμπαλο, Χλόγος, Ψηλή Ράχη και Γκαλγκούνη-Καρυά), με το 30% να περάσει στα χέρια της ιταλικής Enel Green Power International B.V. Με λίγα λόγια, οι δημόσιες εκτάσεις καθώς και οι ιδιοκτησίες μας παραχωρούνται σιγά-σιγά σε Ιταλούς, οι οποίοι αύριο θα εκμεταλλεύονται τον αέρα που φυσάει στα βουνά μας και θα μας πουλήσουν πανάκριβα το ρεύμα στην ίδια μας την χώρα… Θυμίζουμε ότι η ανεμογεννήτριες που θα εγκατασταθούν είναι γερμανικές…

Η νέα μετοχική σύνθεση των δύο εταιριών έχει πλέον ως εξής:

Κυριακή Κοπελούζου: 24,15%

Δημήτριος Κοπελούζος: 10,85%

Ιωάννης Σαμαράς: 24,31%

Αικατερίνη Σαμαρά: 0,19%

Αθανάσιος Παστιρματζής: 8,63%

Αλεξάνδρα Βακαδήμα: 1,87%

ENEL GREEN POWER INTERNATIONAL B.V.: 30,00%

Ξεκίνησε η σφαγή των βουνών μας – Καλωσορίσαμε στην «πράσινη» κατοχή

Posted in Αιολικοί Σταθμοί, Δήμος Τενέας on 30/07/2010 by stephanionwindaction

Πριν μερικές μέρες ανέβηκαν οι μηχανές του Κοπελούζου και ξεκίνησαν να σκάψουν τον ορεινό όγκο της Ψηλή Ράχης για να ανοίξουν δρόμους πρόσβασης και συνωδά έργα για την εγκατάσταση των 33 ανεμογεννητριών των εταιριών Διεθνής Αιολική Κορινθίας Α.Ε. και Αιολικά Πάρκα Κορινθίας Α.Ε. Και αυτό ενώ εκκρεμεί εναντίον τους η προσφυγή του Δήμου Τενέας στο Συμβούλιο της Επικρατείας…

Τα έργα ξεκίνησαν στην τοποθεσία «Σέλα» και συγκεκριμένα στην «Προσήλια» όπου καταπάτησαν ιδιοκτησία του Γιώργου Α. Μπαλάφα. Ο τελευταίος εμπόδισε τις μηχανές να συνεχίσουν το έργο τους κατηγορώντας τους για  καταπάτηση ξένης ιδιοκτησίας. Η εταιρία μέσω του εργολάβου της, τον Κορίνθιο μηχανικό Δημήτρη Ραπτόπουλο, επικαλείται ότι όλα έχουν γίνει νόμιμα και πως η γη νόμιμα τους έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο (Δασαρχείο, Περιφέρεια). Ο εργολάβος φαίνεται να έχει ισχυριστεί πως η εταιρία ήδη αποζημίωσε το δημόσιο για τις εκτάσεις αυτές(!!!). Παρά το γεγονός ότι θεωρεί τον εαυτό της νόμιμη, η εταιρία προσπάθησε να παρακάμψει την ιδιοκτησία του Γ. Μπαλάφα, κάτι που όμως δεν κατέστη εφικτό μέχρι στιγμής. (Σημείωση: Η παράκαμψη αυτή, από την στιγμή που δεν προβλέπεται στη σχετική μελέτη, είναι ήδη παράνομη…)

Ο εργολάβος δήλωσε επίσης πως η εταιρία είναι διαθέσιμη να αποζημιώσει τους κατοίκους που ισχυρίζονται ότι έχουν ιδιοκτησίες στην περιοχή του έργου, χωρίς αρχικά να ζητήσει να της αποδείξουν μέσω τίτλων ιδιοκτησίας την κατοχή της γης και προσφέρει «γενναιόδωρα» τόσο στους ιδιοκτήτες όσο στο τοπικό συμβούλιο Δ.Δ Στεφανίου αποζημίωση σε είδος, δλδ μέσω έργων… Με λίγη άσφαλτο στην πόρτα του κάθε «ιθαγενή», εξασφαλίζουνε την συνένωση του…Τον έχουν επίσης στο χέρι, αφού αυτό το είδος «συναλλαγής» θεωρείται παράνομη και άρα οι κάτοικοι γίνονται συνένοχη στην παρανομία. Κανένας εργολάβος δεν μπορεί νόμιμα να αναλάβει έργο είτε αυτό είναι κοινοτικό είτε ιδιωτικό χωρίς σχετικές άδειες και μελέτες.

Παρ’ όλα αυτά βλέπουμε μερικούς Στεφανιώτες με το άκουσμα της λέξης «αποζημιώσεις» να τρέχουν τώρα σε αναζήτηση τίτλων ιδιοκτησίας ξεχασμένων αγροτεμάχιων που δεν θεώρησαν ποτέ σκόπιμο να δηλώσουν, γιατί τους ήταν εμπορικά άχρηστα. Αυτό που δεν λαμβάνουν υπόψη τους είναι ότι αυτή η εκ των υστέρων διεκδίκηση γίνεται μόνο δικαστικά, θα τους πάρει δλδ χρόνο και λεφτά… Ας σημειωθεί ότι οι εταιρίες από το 2003 έχουν τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού εκτάσεων ως δημόσιες από το δασαρχείο Κορίνθου (αρ. 4239/15-7-2003) στα χέρια τους, επειδή η τοπική κοινωνία «δεν άσκησε τότε αντίρρηση». Που πας, βρε Καραμήτρο…;

Βέβαια έχει ακουστεί και το άλλο, ότι σε περίπτωση που κάποιοι ιδιοκτήτες θα συνεχίσουν να παρεμποδίσουν τις εργασίες, η εταιρία μέσω του εργολάβου της φαίνεται ήδη να απείλησε με «ποινικές ρήτρες» για παρεμπόδιση του έργου…

Τυχαίο είναι ότι η εταιρία διάλεξε να ξεκινήσει τις εργασίες της μέσα στο καλοκαίρι; Μάλλον όχι… Ξέρουν πολύ καλά ότι οι δημόσιες υπηρεσίες υπολειτουργούν και κάθε προσφυγή ιδιοκτήτη στον εισαγγελέα για αναστολή των έργων θα πάρει χρόνο. Θυμηθείτε πόσες φορές είχαν έρθει για γνωμοδότηση στον Δήμο οι ΜΠΕ σε περίοδο διακοπών (καλοκαίρι και Πάσχα), σε προσπάθεια να μην γίνονται αντιληπτές και να χάσει η τοπική κοινωνία κρίσιμες ημερομηνίες για την υποβολή αντιρρήσεων. Τώρα ποντάρουν στο ότι μέχρι να αποδειχτεί ότι παρανόμως έχει παραχωρηθεί η γη στην εταιρία, οι εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί, φέρνοντας ακόμα και τις αρχές προ τετελεσμένων γεγονότων.

Γνωρίζουμε ότι οι εταιρίες είναι σε θέση να εκμεταλλεύονται το νομικό σύστημα στο έπακρο, αφού έχουν την νομική υποστήριξη και τα χρήματα όπως επίσης και την πολιτική και διοικητική υποστήριξη, νόμιμη ή… παράνομη. Δεν μπορούν να πετύχουν όμως τίποτα μπροστά στην ενωμένη αντίσταση μιας τοπικής κοινωνίας που δεν θέλει το έργο τους.

Έτσι ο διχασμός μιας τοπικής κοινωνίας είναι αυτό στο οποίο ειδικεύονται: Στην περίπτωση μας, ο εργολάβος είναι Κορίνθιος, τα μηχανήματα ενός γνωστού επιχειρηματία από την γειτονική Κλένια (που να αντισταθούν οι Κλενιάτες τώρα…) και βάζουν αυτούς τώρα να ξεκινήσουν έναν «εμφύλιο» στην μικρή κοινωνία του Στεφανίου…παραμυθιάζουν και τάζουν οφέλη στους κατοίκους που θα ταχθούν στο πλευρό τους (αφού ούτως η άλλως «θα τις βάλουν που θα τις βάλουν»)…και μαυρίζουν την εικόνα αυτών που αντιστέκονται εδώ και 5 χρόνια ανιδιοτελώς και καθυστέρησαν την υλοποίηση των σχεδιών τους…  Άρα τυχαίο είναι που κανένα μέλος του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου δεν ενημερώνεται ποτέ εγκαίρως για συναντίσεις που γίνονται μεταξύ κάποιον Στεφανιωτών και των εταιριών; Δεν νομίζω…

Καλωσορίσαμε λοιπόν στην «πράσινη» κατοχή!

Δυστυχώς αυτή η κατοχή δεν θα ξεχωρίσει από τις προηγούμενες που πέρασαν από τον τόπο μας…. Θα έχει όλες τις αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνία μας. Ήδη το χωριό έχει αρχίσει να διχάζεται σε «αντιστασιακούς» που υπερασπίζονται την πατρώα γη τους και αρνούνται κατηγορηματικά κάθε διαπραγμάτευση, και σε «κατοχικούς» που εύκολα υπέκυψαν στις εταιρίες και που κοιτάνε πλέον να επωφεληθούν σε βάρος των υπολοίπων και του τόπου. Εκτοξεύουν κατηγορίες προς την άλλη πλευρά, ότι τους παρεμποδίζουν να πάρουν χρήματα και προχωρούν σε συκοφαντική δυσφήμηση περί κρυφών διαπραγματεύσεων με την εταιρία για προσωπικό όφελος κοκ.…  

Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Δυστυχώς λίγοι είναι αυτοί που καταλαβαίνουν ότι ο διχασμός, ο «εμφύλιος» είναι η μεγαλύτερη ήττα που μπορεί να υποστεί μια κοινωνία, είτε σε εθνικό είτε σε τοπικό επίπεδο. Κανένας Στεφανιώτης δεν θα βγει μακροπρόθεσμα κερδισμένος από την καταστροφή του τόπου του. Κανένας. Αντιθέτως οι «ξένες δυνάμεις», οι εταιρίες, θα τα πάρουν όλα: Και κουμάντο θα κάνουν από εδώ και πέρα στο χωριό και στα σπίτια μας, και την γη μας θα πάρουν τσάμπα και θα πλουτίσουν με το έργο τους εις βάρος μας… 

Ας ρωτήσει ο καθένας λοιπόν την συνείδηση του και ας πράξει αναλόγως.

Κανείς δεν θα μπορεί να πει ότι δεν ήξερε.

Patricia van der Wal

Γ.Γ. Μορφωτικού & Εκπολιτιστικού Συλλόγου Στεφανίου